Home


Welkom bij De Meerpaal Julianadorp

School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen

Onze school wil de leerlingen zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk voorbereiden op een plaats in onze samenleving op het gebied van wonen, passende arbeidsplaats, vrije tijdsbesteding en burgerschap.

               

De Meerpaal is een school voor speciaal onderwijs (SO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) van 4 tot 13 jaar. Er wordt onderwijs op maat aangeboden: individueel gericht en in kleine groepen. De leerlingen die onze school bezoeken moeten een toelaatbaarheidsverklaring hebben vanuit het Samenwerkingsverband Kop Van Noord Holland.


 
Gewoon bijzonder

’t Is eigenlijk heel gewoon
om naar een school te gaan.
Om daar te leren hoe
je in de wereld moet gaan staan.

’t Is eigenlijk heel gewoon:
rekenen, taal, veel leren.
Je best doen en vooral
zo goed mogelijk presteren.

’t Is eigenlijk heel bijzonder
wanneer het er zo is
dat vrede, recht, gerechtigheid
de norm van leven is.

’t Is eigenlijk bijzonder
om naar een school te gaan
waar rekenen en taal
niet op de eerste plaatsen staan.

 

ICRArticles.Viewer

Laatste Nieuws

Vacatures
STAKING DONDERDAG 5 OKTOBER
OUDERINFORMATIEAVOND
Meer nieuws