Home

Telefoon tijdelijk buiten gebruik door verhuizing

​De telefoonverbinding van de Meerpaal op nummer
0223-641517 is tijdelijk buiten gebruik. De oorzaak hiervan is de verhuizing, zodra de oude Meerpaal is overgedragen aan de gemeente kan het nummer worden overgezet. Dit i.v.m. het alarm op de oude Meerpaal.  Tot dan zijn we bereikbaar op 06-13122949
Welkom bij De Meerpaal Den Helder

School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen

Onze school wil de leerlingen zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk voorbereiden op een plaats in onze samenleving op het gebied van wonen, passende arbeidsplaats, vrije tijdsbesteding en burgerschap.

               

De Meerpaal is een school voor speciaal onderwijs (SO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) van 4 tot 13 jaar. Er wordt onderwijs op maat aangeboden: individueel gericht en in kleine groepen. De leerlingen die onze school bezoeken moeten een toelaatbaarheidsverklaring hebben vanuit het Samenwerkingsverband Kop Van Noord Holland.


 
Gewoon bijzonder

’t Is eigenlijk heel gewoon
om naar een school te gaan.
Om daar te leren hoe
je in de wereld moet gaan staan.

’t Is eigenlijk heel gewoon:
rekenen, taal, veel leren.
Je best doen en vooral
zo goed mogelijk presteren.

’t Is eigenlijk heel bijzonder
wanneer het er zo is
dat vrede, recht, gerechtigheid
de norm van leven is.

’t Is eigenlijk bijzonder
om naar een school te gaan
waar rekenen en taal
niet op de eerste plaatsen staan.

 

ICRArticles.Viewer

Laatste Nieuws

Bestuursbureau Stichting Samenwerkingsschool verhuisd
STAKING DINSDAG 12 DECEMBER
Afscheid van ons gebouw aan de Cederhout
Meer nieuws