Visie

- We geven orthodidactische en orthopedagogische arrangementen vorm, om leerlingen te stimuleren om binnen hun eigen mogelijkheden te komen tot optimale ontwikkeling en prestaties.

- We willen er met elkaar voor zorgen dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen en zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de toekomst.

- We vinden respect voor elkaars achtergrond en onderlinge verschillen een belangrijke richtlijn in de sociale omgang.

- We willen werken aan een schoolcultuur waarin het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen toeneemt en we willen er voor zorgdragen dat leerlingen met plezier naar school gaan.

- We willen een schoolcultuur creëren, waarin de leerling zich veilig voelt, er sprake is van betrokkenheid voor elkaar, verantwoordelijkheid voor elkaar en waarin leerlingen hun conflicten met elkaar en/of met hulp op een positieve manier leren oplossen.

- We willen dat onze leerlingen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen door de leerlingen en de volwassenen om hen heen.


Missie

De Meerpaal en het Linie College bieden passend onderwijs aan leerlingen die belemmeringen ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces van 4 tot 20 jaar. Ons onderwijs kenmerkt zich door orthopedagogisch en didactisch handelen in een veilig, respectvol, duidelijk en inspirerend leerklimaat.
We willen een passend en eigentijds antwoord geven op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen in een veilig klimaat om onze leerlingen te begeleiden naar en te voorbereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in onze samenleving op het gebied van wonen, passende arbeid/dagbesteding, vrije tijd en burgerschap.

De vier pijlers (waarden) waarop wij ons onderwijs en denken, voelen, willen en handelen baseren zijn:
·         Veiligheid
·         Ontwikkeling
·         Samenwerking
·         Kwaliteit


 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT