Privacyverklaring Stichting Samenwerkingsschool

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Onze medewerkers doen hun uiterste best om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op de juiste manier te begeleiden om zo hen optimale kansen te bieden. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onderdeel van deze ondersteuning. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u, als verwant of als belangenbehartiger betrokken bent bij Stichting Samenwerkingsschool, dan verwerken we persoonsgegevens van u of uw leerling of uw kind. U kunt erop vertrouwen dat wij de gegevens correct en volgens de wet behandelen en uw privacy respecteren. In deze Privacyverklaring van Stichting Samenwerkingsschool leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en voor welke doeleinden dit gebeurt. Het betreft gegevens die verkregen zijn via onze websites alsmede die wij opslaan in onze administratie.


Websites
De verklaring is van toepassing op de corporate website (speciaalonderwijsdenhelder.nl) en de websites van onze scholen: SBO Kompasschool Den Helder, SBO Kompasschool Texel, SO De Meerpaal, VSO Het Linie College, Praktijkschool De Pijler. Dit betekent onder meer dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op websites van derden die door middel van links met de websites van Stichting Samenwerkingsschool zijn verbonden.

Persoonsgegevens
Alle herleidbare informatie over een persoon wordt gerekend tot de Persoonsgegevens, voorbeelden hiervan zijn de combinatie van naam met geboortedatum, contactgegevens, foto’s, camerabeelden. Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld medische gegevens. Stichting Samenwerkingsschool gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om die binnenkomen via e-mail, via contactformulieren en de aanmeldmodule VO-school en verwerkt en bewaart deze in overeenstemming met de Wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Verwerken
We verwerken gegevens om de leerling de ondersteuning te kunnen bieden die het nodig heeft, de bijbehorende administratie te voeren en om het werk te organiseren. We verwerken alle informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer een leerling zich inschrijft voor een van onze scholen zijn wij vanuit de autoriteit persoonsgegevens verplicht verschillende gegevens van de leerling te bevragen. Waaronder BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, contactgegevens, gegevens vorige school en gegevens ouder(s)/verzorger(s).

Toestemming
Sommige gegevens, zoals foto’s en video’s, mogen wij alleen vastleggen met uw toestemming. Tijdens de aanmeldprocedure kan schriftelijk toestemming gegeven worden in de inschrijfformulieren van de school. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Veiligheid en bescherming
Wij zorgen ervoor dat de gegevens van de leerling goed beschermd worden en dat derden niet bij deze gegevens kunnen komen. De gegevens worden bewaard zolang de leerling ingeschreven staat bij een van onze scholen, en daarna zolang de wet ons daartoe verplicht. Vervolgens verwijderen we de gegevens.

Delen
De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens met ons heeft gedeeld. Deze zullen nooit met derden worden gedeeld, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft verleend of indien het wettelijk verplicht is.

Uw rechten
U hebt het recht om uw gegevens en die van uw kind, in te zien en te ontvangen. Als de gegevens niet kloppen, kunt u ze laten corrigeren of laten verwijderen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om hier (volledig) aan te voldoen, bijvoorbeeld als daardoor de privacy van een ander persoon in het geding komt. De rechten die u heeft ten aanzien van het dossier zijn:
• Recht op inzage in de gegevens van uw kind/ leerling;
• Recht op het verbeteren van gegevens van uw kind/ leerling, het aanvullen, verwijderen of afschermen;
• Recht op het laten vernietigen van het dossier, indien volgens wet is toegestaan;
• Recht op bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens van uw leerling of kind;
• Recht op beperking van de verwerking. U kunt hiervoor een verzoek indienen via fg@sws-dh.nl.

Klachten
Stichting Samenwerkingsschool heeft een onafhankelijke interne toezichthouder aangesteld. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Stichting Samenwerkingsschool in overeenstemming zijn met de wet.
Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Samenwerkingsschool, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie.

Neem in dat geval contact op met ons via fg@sws-dh.nl.

Mocht u er desondanks toch samen met ons niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Beveiliging
Stichting Samenwerkingsschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks het idee hebben dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fg@sws-dh.nl.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de computer, telefoon of tablet zet op het moment dat de site bezocht wordt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.
De websites van Stichting Samenwerkingsschool maken gebruik van functionele - en analytische cookies ofwel van functionele - , analytische -, en social media cookies.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de websites. Deze cookies worden standaard geplaatst ook als u deze niet accepteert.

Analytische cookies
We maken gebruik van analytische cookies om het bezoek van de websites te analyseren. Wij verzamelen geen data die terug te herleiden zijn tot een persoon. Sociale media cookies Op de websites van Stichting Samenwerkingsschool tonen we embedded video’s via YouTube en Vimeo die gedeeld kunnen worden via sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze bedrijven maken gebruik van tracking cookies, zodat ze u herkennen wanneer u inlogt op een van deze netwerken. Stichting Samenwerkingsschool maakt geen gebruik van de gegevens die deze bedrijven verzamelen. Voor verdere informatie over de gegevens die deze sociale media bedrijven verzamelen verwijzen wij u naar de betreffende partijen.
Door bij het eerste bezoek op ‘Akkoord’ te klikken geeft u toestemming voor de cookies die Stichting Samenwerkingsschool gebruikt. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan toegang tot de website verhinderen en/of het functioneren van de website en het gebruiksgemak verminderen.

Vragen
Heeft u vragen over de Privacyverklaring of over de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt of de websites waarop die betrekking hebben, dan kunt u contact opnemen met Stichting Samenwerkingsschool via fg@sws-dh.nl.

Wijzigen
Privacyverklaring Stichting Samenwerkingsschool behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT