Ouderraad

Onze enthousiaste ouderraad bestaat in schooljaar 2021-2022 uit de volgende personen:

* mevr. M. Heerschap;
* mevr. J. van der Heiden;
* mevr. E. Spuij

Coördinator Ouderraad: Juf Judith
De ouderraad helpt mee tijdens allerlei vieringen en komt ongeveer 4x per jaar op school bij elkaar om deze vieringen voor te bereiden.

De ouderraad is bereikbaar op het postadres van onze school: 

De Meerpaal 
t.a.v. Ouderraad MP
Postbus 6013
1780 KA  Den Helder

De vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022 van € 30,00 kunt u storten op bankrekeningnummer (IBAN:) NL28INGB0006255143
Gaarne onder vermelding van 'vrijwillige bijdrage 21-22 MP + NAAM LEERLING'.
Alvast hartelijk bedankt!

Voor meer informatie over onze ouderraad en de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen we u graag naar onze schoolgids, te vinden onder het kopje 'Informatie'.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT