Team De Meerpaal
Den Helder
2022-2023

Ons enthousiaste team bestaat uit directie, leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistentes. Wij hebben tevens de volgende disciplines in huis: een logopediste, een psycholoog/orthopedagoog, een psychologisch assistente en een maatschappelijk werkster. Daarnaast zijn er van diverse opleidingen stagiaires aanwezig om te leren en praktijkervaring op te doen voor hun opleiding. 

Hieronder vindt u een overzicht van ons team. De leden van de onderwijsgroepen zijn bijna allemaal parttimers en staan verdeeld over de week voor de klas. Er staan altijd 2 personen voor een groep.​

Directie:

Mevrouw N. Angevare 

Onderbouw:

De Zeesterren: juf Judith, juf Mariska, juf Ilse, juf Irene
De Strandlopers: juf Miranda, juf Marije, juf Jolanda, juf Diana

Bovenbouw: 

De Zeeleeuwen: juf Jessica, juf Miranda, juf Suzanne, juf Diana
De Walrussen: juf Carlijn, juf Mariska, meester Stefan, meester Kevin

Overig personeel
Intern begeleiders: mevr. E. Conijn en mevr. A. Nienkemper
Ambulant begeleider: mevr. T. van Brussel
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: mevr. T. Ites
G-judoleraar: dhr. S. Meeldijk

Logopediste/akoepediste: mevr. Y. Boon
Psycholoog/orthopedagoog: dhr. A. Pérez y Pérez
Psychologisch assistente: mevr. L. Menke
Schoolmaatschappelijk werkster: mevr. M. Kooijman
ICT'er: dhr. R. Koelewijn
Administratief medewerkster (op locatie VSO): mevr. A. Pater

Hulpconciërge mevr. A. Kaaynaan

Fysiotherapie:
De kinderfysiotherapeute vanuit Fysiotherapiepraktijk Nieuw Den Helder behandelt kinderen van onze school. De dependance van de fysiopraktijk bevindt zich aan de linker achterzijde op ons schoolplein.

​Jeugdarts
De jeugdarts mevr. C. Onnouw van GGD Hollands Noorden neemt deel aan onze Commissie van Begeleiding en Onderzoek en is af en toe op school aanwezig. Wanneer uw zoon/dochter moet worden gezien door de jeugdarts krijgt u daar uiteraard bericht van.

BHV/EHBO

Er zijn elf teamleden gediplomeerd BHV'er.
Er zijn twee teamleden gediplomeerd EHBO'er.

Gebouw
Het technisch onderhoud wordt stichting breed uitgevoerd door dhr. Brantjes.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT