Team De Meerpaal
Den Helder
2022-2023

Ons enthousiaste team bestaat uit directie, leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistentes. Wij hebben tevens de volgende disciplines in huis: een logopediste, een psycholoog/orthopedagoog, een psychologisch assistente en een maatschappelijk werkster. Daarnaast zijn er van diverse opleidingen stagiaires aanwezig om te leren en praktijkervaring op te doen voor hun opleiding. 

Hieronder vindt u een overzicht van ons team. De leden van de onderwijsgroepen zijn bijna allemaal parttimers en staan verdeeld over de week voor de klas. Er staan altijd 2 personen voor een groep.​

Directie:

Dhr. R. van Zonneveld

Onderbouw:

De Zeesterren: juf Judith, juf Mariska, juf Ilse, juf Irene
De Strandlopers: juf Miranda, juf Marije, juf Jolanda, juf Diana

Bovenbouw: 

De Zeeleeuwen: juf Jessica, juf Miranda, juf Suzanne, juf Diana
De Walrussen: juf Carlijn, juf Mariska, meester Stefan, meester Kevin

Overig personeel
Intern begeleiders: mevr. E. Conijn en mevr. A. Nienkemper
Ambulant begeleider: mevr. T. van Brussel
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: mevr. T. Ites
G-judoleraar: dhr. S. Meeldijk

Logopediste/akoepediste: mevr. Y. Boon
Psycholoog/orthopedagoog: dhr. A. Pérez y Pérez
Psychologisch assistente: mevr. L. Menke
Schoolmaatschappelijk werkster: mevr. M. Kooijman
ICT'er: dhr. R. Koelewijn
Administratief medewerkster (op locatie VSO): mevr. A. Pater

Hulpconciërge mevr. A. Kaaynaan

Fysiotherapie:
De kinderfysiotherapeute vanuit Fysiotherapiepraktijk Nieuw Den Helder behandelt kinderen van onze school. De dependance van de fysiopraktijk bevindt zich aan de linker achterzijde op ons schoolplein.

​Jeugdarts
De jeugdarts mevr. C. Onnouw van GGD Hollands Noorden neemt deel aan onze Commissie van Begeleiding en Onderzoek en is af en toe op school aanwezig. Wanneer uw zoon/dochter moet worden gezien door de jeugdarts krijgt u daar uiteraard bericht van.

BHV/EHBO

Er zijn elf teamleden gediplomeerd BHV'er.
Er zijn twee teamleden gediplomeerd EHBO'er.

Gebouw
Het technisch onderhoud wordt stichtingsbreed uitgevoerd door dhr. Brantjes.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT