Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Meerpaal / Linie College bestaat uit 8 personen. Er zijn 4 deelnemers vertegenwoordigd vanuit VSO Linie College. Vanuit de Meerpaal zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

- Juf Miranda (lid personeelsgeleding OP De Meerpaal)
- Juf Anneke (lid personeelsgeleding OOP De Meerpaal)
- Dhr. L. Dusseldorp (lid oudergeleding De Meerpaal)
- Mevr. A. Berbée (lid oudergeleding De Meerpaal)

De medezeggenschapsraad is per post bereikbaar op dit adres: 

MR De Meerpaal/Linie College
T.a.v. secretaris MR MP/LC
Postbus 6013, 1780 KA Den Helder

De medezeggenschapsraad is per mail bereikbaar op dit adres:
MR@demeerpaaldenhelder.nl 

In de GMR van de Stichting Samenwerkingsschool (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zijn vertegenwoordigd:
- 1 lid personeelsgeleding Linie College;
- 1 lid personeelsgeleding De Meerpaal;
- 2 leden oudergeleding Linie College.

Momenteel (december 2022) is er een plek voor een lid oudergeleding in de GMR vacant.
Lees hier de vacature: Vacature ouder GMR.pdf

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT