Leerlijnen

We werken op De Meerpaal met de leerlijnen voor SO-ZMLK van HUB-DGM.
Dit zijn ontwikkelingslijnen die per stap voor iedere leerling worden bijgehouden.
Deze leerlijnen zijn ook opgenomen in ons nieuwe leerlingvolgsysteem Edumaps.
De leerlijnen kunt u op verzoek inzien op school.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT