Leerlijnen

We werken op De Meerpaal met de leerlijnen voor so-zmlk van HUB-DGM. Dit zijn ontwikkelingslijnen die per stapje voor iedere leerling worden bijgehouden. Deze leerlijnen zijn ook opgenomen in ons nieuwe leerlingvolgsysteem Edumaps. De leerlijnen kunt u op verzoek inzien op school.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT