Links voor ouders

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Kop Van Noord Holland
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband van 81 scholen voor basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair onderwijs in de Kop van Noord Holland. 

Kennisnet

Ministerie van Onderwijs

Onderwijs inspectie

Gemeente Den Helder
Jeugd en onderwijs

Raad voor de Kinderbescherming
Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter onafhankelijk adviseert.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u hulp zoekt, als u zich zorgen maakt over iemand anders of als professional. Of u nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

GGZ Nederland
Geestelijke Gezondheids Zorg

Advisium
Advisium is een expertisecentrum voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking binnen ´s Heerenloo welke ondersteuning, begeleiding of behandeling dicht(er) bij huis en in de eigen sociale omgeving biedt, passend binnen het ritme van hun dagelijks leven met ruimte voor eigen regie.

Poliflink
Kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische hulpvraag in combinatie met een
(licht) verstandelijke beperking kunnen bij deze nieuwe polikliniek terecht voor gespecialiseerde behandeling. Polikliniek Flink is een samenwerking tussen Huis vol Compassie en ’s Heeren Loo (Advisium). De behandelaren werken multidisciplinair, bieden thuisbehandeling en zetten stressreductie technieken in. Ook is er aandacht voor een gezonde levensstijl om overmatig medicaliseren te voorkomen. De polikliniek is gehuisvest op de Spreng 6 in Schagen en richt zich op cliënten uit de kop van Noord-Holland. Polikliniek Flink is telefonisch bereikbaar via 0224-745050, ook kunt u mailen naar info@poliflink.nl.

UWV
Informatie over de organisatie en de dienstverlening, gerangschikt naar algemene gegevens en informatie voor werkgevers en verzekerden.

Fysiotherapiepraktijk Nieuw Den Helder
Op De Meerpaal bevindt zich een dependance van fysiotherapiepraktijk Nieuw Den Helder. Hier kan uw kind kinderfysiotherapie worden aangeboden. Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van de arts nodig. 

Judovereniging De Uitkomst
De website van de judoclub in Anna Paulowna. Judoleraar Stefan Meeldijk geeft op vrijdagmiddag op De Meerpaal judoles aan alle leerlingen. De judoclub heeft een speciale G-judogroep die op maandagavond in sporthal De Veerburg traint onder begeleiding van gespecialiseerde trainers, waaronder Stefan Meeldijk. Uw zoon of dochter is van harte welkom om eens te komen meedoen en wie weet lid te worden! Bellen kan op telefoonnummer 0223-533066.

Squla
Squla is leuk leren, speciaal ontwikkeld voor thuis! Het grootste en meest complete online oefenprogramma voor kinderen in groep 1 t/m 8 biedt een waardevolle aanvulling op het lesaanbod.

Solliciteren met een beperking
CV Ster wil ons wijzen op het artikel 'solliciteren met een beperking', met allerlei tips om succesvol een sollicitatieproces voor bijvoorbeeld een bijbaan te doorlopen: https://cvster.nl/blog/Solliciteren-met-een-beperking - Dit artikel hebben zij met zorg geschreven omdat ze er vaak vragen over krijgen.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT