Team De Meerpaal Schagen
2022-2023

Ons enthousiaste team bestaat uit directie, leerkrachten en leerkrachtondersteuners. Wij hebben tevens de volgende disciplines in huis: een logopediste, een psycholoog/orthopedagoog, een psychologisch assistente en een maatschappelijk werkster. Daarnaast zijn er van diverse opleidingen stagiaires aanwezig om te leren en praktijkervaring op te doen voor hun opleiding. 

Hieronder vindt u een overzicht van ons team. De leden van de onderwijsgroepen zijn bijna allemaal parttimers en staan verdeeld over de week voor de klas. Er staan altijd 2 personen voor de groep.​

Directie:

Mevrouw N. Angevare 

Onderbouw
De Zeemeeuwen: juf Ageeth, juf Margriet, juf Anneke, meester Kevin

Bovenbouw
De Albatrossen: juf Saskia, juf Nicole, juf Anneke, meester Kevin

Overig personeel:
Intern begeleider: mevr. A. Nienkemper
Ambulant begeleider: mevr. T. van Brussel
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: mevr. M. Hoogeboom
Muziekleraar: dhr. H. Jager

Logopediste/akoepediste: mevr. Y. Boon
Psycholoog/orthopedagoog: dhr. A. Pérez y Pérez
Psychologisch assistente: mevr. L. Menke
Schoolmaatschappelijk werkster: mevr. M. Kooijman
ICT'er: dhr. R. Koelewijn
Administratief medewerkster (op locatie VSO): mevr. A. Pater

Conciërge: dhr. J. Lanting


Fysiotherapie:
De kinderfysiotherapeute vanuit Fysiotherapiepraktijk De Sprong behandelt kinderen van onze school.

​Jeugdarts
De jeugdarts mevr. C. Onnouw van GGD Hollands Noorden neemt deel aan onze Commissie van Begeleiding en Onderzoek en is af en toe op school aanwezig. Wanneer uw zoon/dochter moet worden gezien door de jeugdarts krijgt u daar uiteraard bericht van.

BHV/EHBO

Er zijn drie teamleden gediplomeerd BHV'er.
Er zijn twee teamleden gediplomeerd EHBO'er.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT