School

Welkom bij De Meerpaal Den Helder
School voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen

Onze school wil de leerlingen zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk voorbereiden op een plaats in onze samenleving op het gebied van wonen, passende arbeidsplaats, vrije tijdsbesteding en burgerschap. 

De Meerpaal is een school voor speciaal onderwijs (SO) aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) van 4 tot 13 jaar. Er wordt onderwijs op maat aangeboden: individueel gericht en in kleine groepen. 
Met ingang van dit schooljaar (2019-2020) hebben we een dependance in Schagen geopend, waar een groepje leerlingen uit de regio Schagen naar toe gaat.
De leerlingen die onze scholen bezoeken, hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig vanuit het CTO van het Samenwerkingsverband Kop Van Noord Holland.

Gewoon bijzonder

’t Is eigenlijk heel gewoon
om naar een school te gaan.
Om daar te leren hoe
je in de wereld moet gaan staan.
’t Is eigenlijk heel gewoon:
rekenen, taal, veel leren.
Je best doen en vooral
zo goed mogelijk presteren.

’t Is eigenlijk heel bijzonder
wanneer het er zo is
dat vrede, recht, gerechtigheid
de norm van leven is.

’t Is eigenlijk bijzonder
om naar een school te gaan
waar rekenen en taal
niet op de eerste plaatsen staan.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT